عزاداری و اقامه نماز ظهر در کربلای معلی با حضور شهردار تهران با حضور خادمان حسین (ع)