زیارت شهردار تهران از مرقد امام علی (ع)  و مسیر نجف تا کربلا